konečný užívateľ výhod-zápis - účtovníctvo, personalistika, dane, virtuálne sídlo spoločnosti

účtovníctvo a dane

komplexný účtovný a daňový servis

komplexný účtovný a daňový servis

+421 905 275 836

účtovníctvo a dane, ATM smart s.r.o.

+421 905 275 836

Prejsť na obsah

konečný užívateľ výhod-zápis

Skoro každá spoločnosť je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra.
Táto povinnosť platí od 1.11.2018
Výnimku máte, len ak ste subjektom verejnej správy, emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo ste zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

Ale kto je to Konečný užívateľ výhod ?

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Dokedy je to nutné ?
Povinnosť vykonať zápis je do 31.12.2019

Aké sú sankcie?
Ak si povinnosť nesplníte, môžete dostať pokutu až do výšky 3 310 €


Našim klientom ponúkame služby vykonania vyššie uvedeného Zápisu.
Kontaktujte nás.

ATM smart s.r.o., Dokonalosť v účtovníctve.

kontakt
ATM smart s.r.o.
kancelária:
Kraskova 2
940 02 Nové Zámky

+421 905 275 836
marian.molnar@uctovnictvoadane.sk
O nás
Spoločnosť ATM smart s.r.o. poskytuje svojim klientom daňové, mzdové a účtovné poradenstvo. Zastupuje klientov v konaniach. Vytvára daňové priznania a podáva ich v mene klienta. Zastupuje klienta pri kontrolách zo strany štátnej správy. Zverte spracovanie účtovníctva do rúk odborníkom.
Spoločnosť ATM smart s.r.o. je poistená pre krytie rizika spôsobenej škody v súvislosti výkonu zmluvných služieb. Spoločnosť dôrazne požaduje pravidelné preškolovanie svojich zamestnancov a spolupracovníkov podľa platných zákonov, smerníc a vyhlášok.

kontakt
ATM smart s.r.o.
kancelária:
Kraskova 2
940 02 Nové Zámky

+421 905 275 836
marian.molnar@uctovnictvoadane.sk
Návrat na obsah